Autor

Costel Nedelcu s-a născut la 01. 05. 1954, în satul Constantin Brâncoveanu, comuna Ciulnița, raionul Slobozia; azi, satul Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași.

Este absolvent al Universității din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geografie, secţia Inginerie Geologică şi Geofizică, în 1980. Tot aici obține și titlul de doctor în Geologie, în 1994.

În anul 2022 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Locuiește în București; adresa de e-mail:cnedelcu2004@yahoo.com.

Este căsătorit cu Octavia Nedelcu, prof. univ. dr. la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și membră a Uniunii Scriitorilor din România. Împreună au un fiu, Valentin.

În anii studenției, împreună cu Ion Stratan, prieten și fost camarad de armată, la termen redus (U.M. 01068, Vânju Mare), participă de câteva ori la cenaclul condus de profesorul universitar si criticul Nicolae Manolescu. Este atras de activitatea de lider al studenților din facultate în care se implică total, apoi se dedică unei lungi activități științifice. Întocmește peste 100 de studii și lucrări științifice susținute la universități și institute de cercetare din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Baia Mare, Petroșani, Craiova, Pitești, Moscova, Pittsburgh/SUA, Porto, Rio de Janeiro, Cracovia, Sofia, Chania/Creta, Atena, Pisa, Heerlen/Olanda, Viena, parte dintre ele publicate în reviste de specialitate. Devine membru al mai multor societăți științifice, printre care și al Comitetului Internațional de Petrologie a Cărbunelui și Materiei Organice, ICCPO; în septembrie 1999 este chiar președintele comitetului de organizare, la  București, a Comitetului Internațional de Petrologie a Cărbunelui și Materiei Organice și a Comisiei comune pentru nomenclatura ligniților, propuse de Comisia Economică a Națiunilor Unite /ECE-UNO, cu sediul la Geneva, și Guvernul României.

Costel Nedelcu a fost cadru didactic asociat/lector/șef de lucrări la Universitatea din București (seminarul Geologia zăcămintelor de cărbuni), Institutul Politehnic din București (seminarul Cristalografie-Mineralogie) și Şcoala de perfecţionare profesională postuniversitară a Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, până în 1990. Apoi se preocupă mai mult de cercetare, standardizare (participă la United States Department of Commerce, Seminar   on   the   Development,   Use   and   Importance   of Standards, American Cultural Center of  Bucharest, september 1997), administrație  (șef de Laborator de Analize Geologice la „Prospecțiuni” S.A., instituția sa de bază; director general la Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, ocazie cu care coordonează întocmirea primei strategii guvernamentale în cadastru; director coordonator al Agenției pentru Protecția Mediului București etc). Are chemare pentru acțiuni civice și activează în cadrul Asociației de Prietenie Româno-Iugoslave, în calitate de director adjunct pentru cultură, ocazie cu care obține cu acordul Primăriei Generale a Municipiului București atribuirea numelui lui Iovan Ducici (poet, de origine macedo-vlahă, diplomat de carieră, primul ambasador al Iugoslaviei la București; membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din România) școlii nr. 71 din Calea Moșilor, București și atribuirea numelui Ivo Andrić, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, în 1961, unei străzi din București.

            La insistența unor scriitori și oameni implicați în activități civice intră în  politică, activând în folosul comunității (consilier local la sectorul 6, consilier general al Municipiului București; în 2008, la alegerile parlamentare a candidat pentru colegiul 11 din București, Senat).

Actualmente este vicepreședintele Fundației ALTEX și redactor-șef adjunct la revista „Rotonda valahă”.

Primind încurajări de la prietenii scriitori, reia critic cele câteva mii de pagini scrise de mână pe caiete de însemnări, pe care inițial le-ar fi vrut publicate într-un jurnal memorialistic și începe să le transpună în opere literare:

DOAMNE, AI GRIJĂ DE LALEA, EDITURA ANTIM IVIREANUL din RÂMNICU VÂLCEA, 2021; EDITURA TIPO MOLDOVA din IAȘI, colecția „Opera Omnia”, seria „Romanul de azi”, 2021;

VIOLETTA DE SADOVA, EDITURA ANTIM IVIREANUL din RÂMNICU VÂLCEA, 2021; nuvele.

PÂNĂ LA CER TE MĂNÂNCĂ PĂMÂNTUL, EDITURA NEUMA, 2022; ediție revăzută în 2023;  roman

DECRET Coșmarurile, total interzise, EDITURA ANTIM IVIREANUL din RÂMNICU VÂLCEA, 2022; EDITURA TIPO MOLDOVA, 2023, roman.

CAUTION, Editura Neuma, 2023; poezie

SĂRATA, linia întâi, în curs de apariție la EDITURA TIPO MOLDOVA

            I-au fost atribuite premii si distincţii pentru activitatea literară.

            Despre Costel Nedelcu și cărțile sale au scris Ioan Holban, Acad. Mihai Cimpoi, Horia Gârbea, Emil Lungeanu, Răzvan Nicula, Ioan Radu Văcărescu, Marius Chelaru, Florin Șindrilaru, Ioan Barbu, Rodica Lăzărescu, Mihaela Rădulescu, Mihai Posada, Mihai Antonescu, în diverse reviste de succes: „Viața Românească”, „Luceafărul de dimineață”, „Convorbiri literare”, „Neuma”, „Euphorion”, „Literatura și arta”, „Rotonda valahă”, „Algoritm literar”, „Actualitatea literară” etc.

Costel Nedelcu este prezentat în monumentalul volum al criticului literar Ioan Holban, LITERATURA ROMÂNĂ DE AZI, POEZIA. PROZA, ediția a III-a, revizuită și adăugită, Editura TIPO MOLDOVA, 2022.